ZIEGLER POLSKA MAŁA ARCHITEKTURA MIEJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (Błonie)

KRS: 0000289250

NIP: 9131584302

REGON: 020579020

ZIEGLER POLSKA MAŁA ARCHITEKTURA MIEJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS: 0000289250 NIP: 9131584302 REGON: 020579020
Numer NIP: 9131584302
Numer REGON: 020579020
Numer KRS: 0000289250
Nazwa: ZIEGLER POLSKA MAŁA ARCHITEKTURA MIEJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 300 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-09-24
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Usługowa 2
Kod pocztowy: 55-330
Miasto: Błonie
Gmina: Miękinia
Powiat: średzki
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Strona www: www.ziegler.pl
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 28.11.A Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 28.11.B Produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 28.11.C Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych
 • 28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • 28.52.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • 45.25.C Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych
 • 51.53.B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
 • 52.63.A Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową
 • 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
 • 74.40.Z Reklama
 • 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

 • 2811 Produkcja konstrukcji metalowych i ich części