ZEC TRANS SP Z O O (Wrocław)

KRS: 0000023077

NIP: 8980015427

REGON: 930641561

ZEC TRANS SP Z O O KRS: 0000023077 NIP: 8980015427 REGON: 930641561
Numer NIP: 8980015427
Numer REGON: 930641561
Numer KRS: 0000023077
Nazwa: ZEC TRANS SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-19
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2004-12-14
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2004-12-30
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Łowiecka 24
Kod pocztowy: 50-220
Miasto: Wrocław
Gmina: Wrocław
Powiat: Wrocław
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Strona www: www.zectrans.wroc.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 37140000 Części i akcesoria do pojazdów mechanicznych
  • 37430300 Lokomotywy oraz części

Klasyfikacja EKD

  • 3432 Produkcja części i akcesoriów do nadwozi pojazdów mechanicznych
  • 352 Produkcja lokomotyw oraz taboru kolejowego; elektromechanicznych urządzeń sygnalizacyjnych
  • 3521 Produkcja lokomotyw kolejowych