ZAP-PETRO SP Z O O (Ostrów Wielkopolski)

KRS: 0000012286

NIP: 6222388580

REGON: 639778199

ZAP-PETRO SP Z O O KRS: 0000012286 NIP: 6222388580 REGON: 639778199
Numer NIP: 6222388580
Numer REGON: 639778199
Numer KRS: 0000012286
Nazwa: ZAP-PETRO SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-23
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2004-04-02
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2004-04-16
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Krotoszyńska 35
Kod pocztowy: 63-400
Miasto: Ostrów Wielkopolski
Gmina: Ostrów Wielkopolski
Powiat: ostrowski
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Strona www: www.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street