ZAKŁADY MECHANICZNE "LEGMET" SP Z O O (Legnica)

KRS: 0000023422

NIP: 6910202413

REGON: 390065359

ZAKŁADY MECHANICZNE "LEGMET" SP Z O O KRS: 0000023422 NIP: 6910202413 REGON: 390065359
Numer NIP: 6910202413
Numer REGON: 390065359
Numer KRS: 0000023422
Nazwa: ZAKŁADY MECHANICZNE "LEGMET" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-08-03
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2003-06-24
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2003-07-19
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Złotoryjska 178-184
Kod pocztowy: 59-220
Miasto: Legnica
Gmina: Legnica
Powiat: Legnica
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Strona www: www.legmet.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 35310000 Maszyny budowlane
  • 35310413 Kruszarki do nawierzchni
  • 35310800 Urządzenia do maszyn budowlanych
  • 35319905 Maszyny do rozściełania odłamków (kamieni)
  • 35320000 Maszyny górnicze
  • 35320205 Maszyny do wzbogacania (metalurgiczne lub górnicze)
  • 35470207 Maszyny do walcowania blach grubych
  • 35470210 Maszyny prostownicze (wyposażenie walcowni)

Klasyfikacja EKD

  • 2752 Odlewnictwo staliwa
  • 2952 Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa oraz maszyn budowlanych