ZAKŁADY AUTOMATYKI CHEMICZNEJ "METALCHEM-GLIWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Gliwice)

KRS: 0000019116

NIP: 6312153165

REGON: 273657955

ZAKŁADY AUTOMATYKI CHEMICZNEJ "METALCHEM-GLIWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000019116 NIP: 6312153165 REGON: 273657955
Numer NIP: 6312153165
Numer REGON: 273657955
Numer KRS: 0000019116
Nazwa: ZAKŁADY AUTOMATYKI CHEMICZNEJ "METALCHEM-GLIWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 400 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-20
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Horsta Bienka 8B
Kod pocztowy: 44-100
Miasto: Gliwice
Gmina: Gliwice
Powiat: Gliwice
Województwo: ŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 17969900 Instalowanie wyposażenia budynków
  • 36990600 Elektryczne wyposażenie domowe
  • 38240200 Mechaniczne i elektromechaniczne liczniki i urządzenia

Klasyfikacja EKD

  • 453 Wykonywanie instalacji budowlanych
  • 4531 Wykonywanie instalacji elektrycznych
  • 45344 Zakładanie instalacji i urządzeń w budynkach i budowlach