ZAKŁAD USŁUG TRANSPORTOWO - SPEDYCYJNYCH "TRANS - POLMO" SP. Z O.O.- W LIKWIDACJI (KRS: 0000002445)

KRS: 0000002445

NIP: 8520607853

REGON: 810149399

ZAKŁAD USŁUG TRANSPORTOWO - SPEDYCYJNYCH "TRANS - POLMO" SP. Z O.O.- W LIKWIDACJI KRS: 0000002445 NIP: 8520607853 REGON: 810149399
Numer NIP: 8520607853
Numer REGON: 810149399
Numer KRS: 0000002445
Nazwa: ZAKŁAD USŁUG TRANSPORTOWO - SPEDYCYJNYCH "TRANS - POLMO" SP. Z O.O.- W LIKWIDACJI
Wysokość kapitału zakładowego: 37 500
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-23
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wojska Polskiego 186
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 47310102 Maklerzy, spedycyjni
  • 47310104 Spedytorzy transportu ciężarowego
  • 47899900 Usługi transportowe, nie sklasyfikowane