ZAKŁAD URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH ZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Białystok)

KRS: 0000241888

NIP: 5420202902

REGON: 050505907

ZAKŁAD URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH ZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000241888 NIP: 5420202902 REGON: 050505907
Numer NIP: 5420202902
Numer REGON: 050505907
Numer KRS: 0000241888
Nazwa: ZAKŁAD URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH ZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2005-09-23
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2005-09-28
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2005-10-11
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: M. Curie-Skłodowskiej 2/1/407
Kod pocztowy: 15-097
Miasto: Białystok
Gmina: Białystok
Powiat: Białystok
Województwo: PODLASKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych