ZAKŁAD TRANSPORTU I USŁUG LEŚNYCH "TRANS-LAS" SP Z O O W UPADŁOŚCI (Tułowice)

KRS: 0000020619

REGON: 531261689

ZAKŁAD TRANSPORTU I USŁUG LEŚNYCH "TRANS-LAS" SP Z O O W UPADŁOŚCI KRS: 0000020619 REGON: 531261689
Numer REGON: 531261689
Numer KRS: 0000020619
Nazwa: ZAKŁAD TRANSPORTU I USŁUG LEŚNYCH "TRANS-LAS" SP Z O O W UPADŁOŚCI
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE DWIE OSOBY SPOŚRÓD CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-21
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2002-02-27
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2002-03-18
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: 34
Kod pocztowy: 49-130
Miasto: Tułowice
Gmina: Tułowice
Powiat: opolski
Województwo: OPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street