ZAKŁAD TELEKOMUNIKACYJNY "ŚWIĘTY OLAF" SP Z O O (Olsztyn)

KRS: 0000006200

NIP: 7392953973

REGON: 510609255

ZAKŁAD TELEKOMUNIKACYJNY "ŚWIĘTY OLAF" SP Z O O KRS: 0000006200 NIP: 7392953973 REGON: 510609255
Numer NIP: 7392953973
Numer REGON: 510609255
Numer KRS: 0000006200
Nazwa: ZAKŁAD TELEKOMUNIKACYJNY "ŚWIĘTY OLAF" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO PRZEZ KAŻDEGO Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-04
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2008-03-07
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2008-04-03
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Marszałka Józefa Piłsudskiego 64
Kod pocztowy: 10-450
Miasto: Olsztyn
Gmina: Olsztyn
Powiat: Olsztyn
Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 48990000 Usługi telekomunikacyjne, niesklasyfikowane
  • 89990800 Usługi telekomunikacyjne

Klasyfikacja EKD

  • 642 Telekomunikacja