ZAKŁAD REMONTOWY URZĄDZEŃ GAZOWNICZYCH WROCŁAW SP Z O O (Wrocław)

KRS: 0000016628

NIP: 8992199031

REGON: 931194733

ZAKŁAD REMONTOWY URZĄDZEŃ GAZOWNICZYCH WROCŁAW SP Z O O KRS: 0000016628 NIP: 8992199031 REGON: 931194733
Numer NIP: 8992199031
Numer REGON: 931194733
Numer KRS: 0000016628
Nazwa: ZAKŁAD REMONTOWY URZĄDZEŃ GAZOWNICZYCH WROCŁAW SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-25
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2008-04-24
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Gazowa 3
Kod pocztowy: 50-513
Miasto: Wrocław
Gmina: Wrocław
Powiat: Wrocław
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Strona www: www.zrug.wroclaw.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 16239900 Linie wodociągowe, kanalizacyjne i inne linie użytkowe
  • 17110000 Instalacje wodociągowo kanalizacyjne, grzewcze i klimatyzacyjne
  • 49000000 Usługi elektryczne, gazownicze i sanitarne
  • 49320000 Usługi gazownicze i inne
  • 76991601 Usługi napraw urządzeń gazowych

Klasyfikacja EKD

  • 452133 Budowa rurociągów przesyłowych i miejskiej sieci rurociągowej
  • 45332 Zakładanie instalacji i urządzeń gazowych