ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USŁUGOWY HYDRO - VACUUM WĄBRZEŹNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Wąbrzeźno)

KRS: 0000017050

NIP: 8781495198

REGON: 870579621

ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USŁUGOWY HYDRO - VACUUM WĄBRZEŹNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000017050 NIP: 8781495198 REGON: 870579621
Numer NIP: 8781495198
Numer REGON: 870579621
Numer KRS: 0000017050
Nazwa: ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USŁUGOWY HYDRO - VACUUM WĄBRZEŹNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: OŚWIADCZENIA I INNE CZYNNOŚCI PRAWNE W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE SKŁADAĆ JEDNOOSOBOWY ZARZĄD, A W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 1 490 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-05
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: 1 Maja 71
Kod pocztowy: 87-200
Miasto: Wąbrzeźno
Gmina: Wąbrzeźno
Powiat: wąbrzeski
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Strona www: www.zpuh-v.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
 • 25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
 • 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 • 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • 25.73.Z Produkcja narzędzi
 • 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
 • 27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • 27.52.Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
 • 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
 • 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
 • 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu
 • 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
 • 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
 • 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
 • 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

Klasyfikacja SIC

 • 34430120 Zbiorniki dla samochodów-cystern, z blachy grubej
 • 34699905 Pojemniki na śmieci z metalu tłoczonego lub prasowanego
 • 35610000 Pompy
 • 50999903 Pojemniki: szklane, metalowe i plastikowe pojemniki

Klasyfikacja EKD

 • 2821 Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych
 • 2912 Produkcja pomp i sprężarek