ZAKŁAD HANDLU USŁUG I SPEDYCJI DREWNA SPÓŁKA Z O.O. "LAS-ZBYT" W ŁAŃCUCIE W UPADŁOŚCI (Łańcut)

KRS: 0000004945

ZAKŁAD HANDLU USŁUG I SPEDYCJI DREWNA SPÓŁKA Z O.O. "LAS-ZBYT" W ŁAŃCUCIE W UPADŁOŚCI KRS: 0000004945
Numer KRS: 0000004945
Nazwa: ZAKŁAD HANDLU USŁUG I SPEDYCJI DREWNA SPÓŁKA Z O.O. "LAS-ZBYT" W ŁAŃCUCIE W UPADŁOŚCI
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD W OSOBACH DYREKTOR - JUCHA ADAM Z-CA DYREKTORA - SKÓRSKI ANDRZEJ PARAGRAF 24 DO SKŁADANIA OŚWIADZCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DYREKTOR ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO ZASTĘPCA DYREKT
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-28
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2005-07-26
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2005-08-19
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Kolejowa 5
Kod pocztowy: 37-100
Miasto: Łańcut
Gmina: Łańcut
Powiat: łańcucki
Województwo: PODKARPACKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street