ZAKŁAD BUDOWLANO - MONTAŻOWY "BUDIM" SP Z O O (Polkowice)

KRS: 0000016489

NIP: 6920212086

REGON: 390271521

ZAKŁAD BUDOWLANO - MONTAŻOWY "BUDIM" SP Z O O KRS: 0000016489 NIP: 6920212086 REGON: 390271521
Numer NIP: 6920212086
Numer REGON: 390271521
Numer KRS: 0000016489
Nazwa: ZAKŁAD BUDOWLANO - MONTAŻOWY "BUDIM" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ W STOSUNKU DO WŁADZ I OSÓB TRZECICH W SĄDZIE I POZA SĄDEM. W SYTUACJI GDY ZARZĄD JEST 2 - 3 OSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROK
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-04
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2004-01-12
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2004-02-02
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: 51
Kod pocztowy: 59-101
Miasto: Polkowice
Gmina: Polkowice
Powiat: polkowicki
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Strona www: www.budim.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 17910000 Wznoszenie konstrukcji stalowych
  • 17919900 Wznoszenie konstrukcji stalowych, nie sklasyfikowanych
  • 17919905 Prace konstrukcyjne ze stali

Klasyfikacja EKD

  • 45254 Montowanie i spawanie konstrukcji stalowych