ZAKŁAD APARATURY "CHEMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000006096)

KRS: 0000006096

NIP: 9591468810

REGON: 292390581

ZAKŁAD APARATURY "CHEMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000006096 NIP: 9591468810 REGON: 292390581
Numer NIP: 9591468810
Numer REGON: 292390581
Numer KRS: 0000006096
Nazwa: ZAKŁAD APARATURY "CHEMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD JEST ORGANEM WYKONAWCZYM I ZARZĄDZAJĄCYM SPÓŁKI, REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. W STOSUNKU DO WŁADZ I OSÓB TRZECICH ( W SĄDZIE I POZA SĄDEM), PODEJMUJE DECYZJE I PONOSI ZA TO ODPOWIDZIALNOŚĆ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A NADTO SAMODZIELNIE UPOWAŻNIONY PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W ZAKRESIE UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA PRZEZ ZARZĄD.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 10 490 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-04
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: V GU 48/05
Data wydania aktu prawnego: 2005-09-30
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Karola Olszewskiego 6
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 17910000 Wznoszenie konstrukcji stalowych
  • 33550402 Formy konstrukcyjne, walcowane, aluminium
  • 34410000 Metal konstrukcyjny
  • 34419903 Złącza kompenscyjne (w formie konstrukcyjnej) z żelaz lub stali

Klasyfikacja EKD

  • 281 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych
  • 2811 Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
  • 28111 Wytwarzanie części konstrukcji metalowych dla przemysłu
  • 2851 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale