"WYBUD" SP Z O O (Łódź)

KRS: 0000019353

NIP: 7292437189

REGON: 472340747

"WYBUD" SP Z O O KRS: 0000019353 NIP: 7292437189 REGON: 472340747
Numer NIP: 7292437189
Numer REGON: 472340747
Numer KRS: 0000019353
Nazwa: "WYBUD" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI POWOŁANY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-20
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2010-12-16
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2011-01-19
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Maratońska 96
Kod pocztowy: 90-007
Miasto: Łódź
Gmina: Łódź
Powiat: Łódź
Województwo: ŁÓDZKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 49530300 Oczyszczanie terenów ze śmieci (odpadków)