WJK SP Z O O (Rzeszów)

KRS: 0000290996

NIP: 8133528626

REGON: 180275540

WJK SP Z O O KRS: 0000290996 NIP: 8133528626 REGON: 180275540
Numer NIP: 8133528626
Numer REGON: 180275540
Numer KRS: 0000290996
Nazwa: WJK SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD SKŁADA SIĘ OD 1-3 CZŁONKÓW. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-18
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Podpromie 8
Kod pocztowy: 35-051
Miasto: Rzeszów
Gmina: Rzeszów
Powiat: Rzeszów
Województwo: PODKARPACKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • 22.33.Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji
 • 24.41.Z Produkcja metali szlachetnych
 • 24.42.Z Produkcja leków i preparatów farmaceutycznych
 • 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 51.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
 • 51.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
 • 51.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych
 • 51.47.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego
 • 51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych
 • 52.31.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych
 • 52.32.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych
 • 52.33.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
 • 52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego
 • 52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 60.22.Z Działalność taksówek osobowych
 • 60.24.A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi
 • 60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi
 • 60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
 • 63.11.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 • 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
 • 63.40.C Działalność pozostałych transportowych agencji wodnych
 • 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
 • 74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa
 • 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 74.40.Z Reklama
 • 74.84.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw
 • 74.84.B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • 80.42.Z Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane
 • 85.14.F Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

 • 87420000 Usługi doradcze związane z zarządzaniem