WIZARD OUTDOOR SP Z O O (Września)

KRS: 0000003120

NIP: 7891511727

REGON: 639675460

WIZARD OUTDOOR SP Z O O KRS: 0000003120 NIP: 7891511727 REGON: 639675460
Numer NIP: 7891511727
Numer REGON: 639675460
Numer KRS: 0000003120
Nazwa: WIZARD OUTDOOR SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-09
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2002-12-11
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2002-12-27
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wrocławska 32
Kod pocztowy: 62-300
Miasto: Września
Gmina: Września
Powiat: wrzesiński
Województwo: WIELKOPOLSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 50459904 Komputery i wyposażenie dodatkowe do użytku osobistego i domowego