WIKTORIA-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Wólka Kosowska)

KRS: 0000291062

NIP: 5252415157

REGON: 141170023

WIKTORIA-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000291062 NIP: 5252415157 REGON: 141170023
Numer NIP: 5252415157
Numer REGON: 141170023
Numer KRS: 0000291062
Nazwa: WIKTORIA-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-19
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Nadrzeczna 5F/C20B
Kod pocztowy: 05-552
Miasto: Wólka Kosowska
Gmina: Lesznowola
Powiat: piaseczyński
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
 • 52.50.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.40.Z Bary
 • 61.10.B Transport wodny przybrzeżny
 • 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
 • 63.21.Z Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała
 • 63.22.D Działalność wspomagająca transport wodny pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 63.23.D Działalność wspomagająca transport lotniczy pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 63.40.C Działalność pozostałych transportowych agencji wodnych
 • 64.12.A Działalność kurierska

Klasyfikacja SIC

 • 50490000 Urządzenia specjalistyczne, niesklasyfikowane