WENTWORTH TECH SP Z O O (Poniatowa)

KRS: 0000023178

NIP: 7171003115

REGON: 430613066

WENTWORTH TECH SP Z O O KRS: 0000023178 NIP: 7171003115 REGON: 430613066
Numer NIP: 7171003115
Numer REGON: 430613066
Numer KRS: 0000023178
Nazwa: WENTWORTH TECH SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-27
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Przemysłowa 19
Kod pocztowy: 24-320
Miasto: Poniatowa
Gmina: Poniatowa
Powiat: opolski
Województwo: LUBELSKIE
Strona www: www.wtbvc.com
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 35419908 Części wymienne i części do naprawy narzędzi maszynowych służących do cięcia metali
  • 35419909 Narzędzia do cięcia metali: nietypowe (wybuchowe, itp.)
  • 35450203 Narzędzia do cięcia, diamentowe: dla celów toczenia, wiercenia, dogniatania

Klasyfikacja EKD

  • 294 Produkcja narzędzi mechanicznych