"WEKTOR" AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Chmielowice)

KRS: 0000018876

NIP: 7542630994

REGON: 531593380

"WEKTOR" AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000018876 NIP: 7542630994 REGON: 531593380
Numer NIP: 7542630994
Numer REGON: 531593380
Numer KRS: 0000018876
Nazwa: "WEKTOR" AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD JEDNOOSOBOWY. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 20 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-08
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Łąkowa 2
Kod pocztowy: 46-070
Miasto: Chmielowice
Gmina: Komprachcice
Powiat: opolski
Województwo: OPOLSKIE
Strona www: www.wektor.opole.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC