WĘGIERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Kraków)

KRS: 0000004645

NIP: 6792249295

REGON: 351256207

WĘGIERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000004645 NIP: 6792249295 REGON: 351256207
Numer NIP: 6792249295
Numer REGON: 351256207
Numer KRS: 0000004645
Nazwa: WĘGIERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-22
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: VIII GU 32/06/S
Data wydania aktu prawnego: 2006-05-11
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2008-01-03
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: UMORZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO - POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, WYDZIAŁU VIII GOSPODARCZEGO DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH Z DNIA 03.01.2008 R. SYGN. AKT VIII GUP 4/06/S
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Przewóz 34/A
Kod pocztowy: 30-716
Miasto: Kraków
Gmina: Kraków
Powiat: Kraków
Województwo: MAŁOPOLSKIE
Strona www: www.transfer.pl/wegierska
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 50230102 Naczynia porcelanowe
  • 50230104 Naczynia szklane
  • 57199905 Artykuły domowe, inne
  • 57220000 Sklepy z artykułami gospodarstwa domowego
  • 59991204 Artykuły chemiczne do basenów kąpielowych, sprzęt, oraz zaopatrzenie

Klasyfikacja EKD

  • 514 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego
  • 5155 Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych