VOLVO PENTA POLSKA SP Z O O (Gdynia)

KRS: 0000020479

NIP: 8510000523

REGON: 005482311

VOLVO PENTA POLSKA SP Z O O KRS: 0000020479 NIP: 8510000523 REGON: 005482311
Numer NIP: 8510000523
Numer REGON: 005482311
Numer KRS: 0000020479
Nazwa: VOLVO PENTA POLSKA SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ MAREK TUŃSKI SAMODZIELNIE LUB INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB MARKIEM TUŃSKIM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-09-04
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-04-20
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-05-14
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Prostokątna 5A
Kod pocztowy: 81-601
Miasto: Gdynia
Gmina: Gdynia
Powiat: Gdynia
Województwo: POMORSKIE
Strona www: www.volvopenta.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 51699909 Wyposażenie okrętów
  • 59990700 Silnik oraz sprzęt motorowy oraz zaopatrzenie
  • 76940200 Usługi naprawy silników
  • 76990602 Naprawa silników okrętowych

Klasyfikacja EKD

  • 5165 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego