VINCENT J.P. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ (Suchedniów)

KRS: 0000020935

REGON: 291986509

VINCENT J.P. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ KRS: 0000020935 REGON: 291986509
Numer REGON: 291986509
Numer KRS: 0000020935
Nazwa: VINCENT J.P. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W STOSUNKU DO WŁADZ I OSÓB TRZECICH. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-21
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2003-10-23
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2003-11-08
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Mickiewicza 25
Kod pocztowy: 26-130
Miasto: Suchedniów
Gmina: Suchedniów
Powiat: skarżyski
Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 87420206 Konsultant do spraw szkolenia i rozwoju
  • 87420300 Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu
  • 89991000 Usługi personalne

Klasyfikacja EKD