UBEZPIECZENIOWY DOM BROKERSKI MAK SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000018795

NIP: 1230898726

REGON: 016288939

UBEZPIECZENIOWY DOM BROKERSKI MAK SP Z O O KRS: 0000018795 NIP: 1230898726 REGON: 016288939
Numer NIP: 1230898726
Numer REGON: 016288939
Numer KRS: 0000018795
Nazwa: UBEZPIECZENIOWY DOM BROKERSKI MAK SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-13
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wilanowska 208
Kod pocztowy: 02-765
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.makubezpieczenia.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 64110000 Agenci i brokerzy ubezpieczeniowi
  • 65120200 Zarządzanie nieruchomościami, jednostka detaliczna
  • 65190000 Wynajem nieruchomości, niesklasyfikowanych
  • 65310402 Sprzedaż nieruchomości typu time-share, laesing oraz wynajem

Klasyfikacja EKD

  • 672 Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszem emerytalno-rentowym
  • 7011 Zagospodarowywanie i sprzedaż nieruchomości
  • 702 Wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych
  • 7032 Zarządzanie nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności