TZMO MATOPAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Toruń)

KRS: 0000290669

NIP: 8792536481

REGON: 340356185

TZMO MATOPAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000290669 NIP: 8792536481 REGON: 340356185
Numer NIP: 8792536481
Numer REGON: 340356185
Numer KRS: 0000290669
Nazwa: TZMO MATOPAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 6 500 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-12
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Żółkiewskiego 20/26
Kod pocztowy: 87-100
Miasto: Toruń
Gmina: Toruń
Powiat: Toruń
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Strona www: www.tzmo.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych
 • 13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
 • 13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
 • 13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
 • 14.12.Z Produkcja odzieży roboczej
 • 17.12.Z Produkcja papieru i tektury
 • 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
 • 17.30.Z Wykończanie materiałów włókienniczych
 • 17.40.A Produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży i działalności usługowej
 • 17.54.Z Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 18.12.Z Pozostałe drukowanie
 • 18.21.Z Produkcja ubrań roboczych
 • 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • 21.22.Z Produkcja papierowych artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
 • 24.42.Z Produkcja leków i wyrobów farmaceutycznych
 • 28.94.Z Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
 • 29.54.Z Produkcja maszyn dla przemysłu włókienniczego, odzieżowego i skórzanego
 • 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • 33.10.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego, włączając chirurgiczny
 • 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
 • 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
 • 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 51.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych
 • 51.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, medycznych i ortopedycznych
 • 51.47.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego
 • 51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
 • 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 52.31.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych
 • 52.32.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych
 • 52.33.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
 • 52.41.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych
 • 52.42.Z Sprzedaż detaliczna odzieży
 • 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
 • 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 • 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 73.10.B Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych
 • 73.10.F Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji
 • 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
 • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
 • 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
 • 85.14.F Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
 • 93.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
 • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

Klasyfikacja SIC

 • 22110900 Bandaże, gazy i inne bawełniane materiały chirurgiczne
 • 28420400 Preparaty higieniczne, środki dezynfekujące i dezodoranty

Klasyfikacja EKD

 • 244243 Produkcja bandaży
 • 245157 Produkcja środków higieniczno-dezynfekujących