"TWÓJ DOM PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Opole)

KRS: 0000291269

NIP: 7542920545

REGON: 160161160

"TWÓJ DOM PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000291269 NIP: 7542920545 REGON: 160161160
Numer NIP: 7542920545
Numer REGON: 160161160
Numer KRS: 0000291269
Nazwa: "TWÓJ DOM PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-23
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Ozimska 59
Kod pocztowy: 45-368
Miasto: Opole
Gmina: Opole
Powiat: Opole
Województwo: OPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 22.24.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku
 • 31.62.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 36.12.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych, pozostała
 • 36.13.Z Produkcja mebli kuchennych
 • 36.14.B Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli
 • 50.10.B Sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych
 • 50.20.A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych
 • 51.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 51.47.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego
 • 52.44.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.21.Z Schroniska turystyczne
 • 55.30.A Restauracje
 • 55.30.B Placówki gastronomiczne pozostałe
 • 55.40.Z Bary
 • 63.30.D Działalność turystyczna pozostała
 • 63.40.C Działalność pozostałych transportowych agencji wodnych
 • 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
 • 74.40.Z Reklama
 • 74.82.Z Działalność związana z pakowaniem
 • 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw
 • 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 92.62.Z Działalność związana ze sportem, pozostała
 • 93.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
 • 93.04.Z Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej

Klasyfikacja SIC

 • 15220000 Budownictwo mieszkaniowe, niesklasyfikowane