"TSV GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Konstancin-Jeziorna)

KRS: 0000288864

NIP: 1231118038

REGON: 141022274

"TSV GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000288864 NIP: 1231118038 REGON: 141022274
Numer NIP: 1231118038
Numer REGON: 141022274
Numer KRS: 0000288864
Nazwa: "TSV GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-09-20
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Kołobrzeska 52B
Kod pocztowy: 05-510
Miasto: Konstancin-Jeziorna
Gmina: Konstancin-Jeziorna
Powiat: piaseczyński
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.tsvgroup.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 20.51.Z Produkcja materiałów wybuchowych
 • 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
 • 29.13.Z Produkcja kurków i zaworów
 • 51.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 51.53.B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 51.54.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • 51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
 • 52.11.Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 70.31.Z Działalność agencji obsługi nieruchomości
 • 70.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
 • 74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa
 • 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
 • 74.40.Z Reklama
 • 74.85.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
 • 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw

Klasyfikacja SIC

 • 50740000 Sprzęt oraz artykuły grzewcze i wodno kanalizacyjne