"TRONICA TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA (Piaseczno)

KRS: 0000019305

NIP: 9511946154

REGON: 016143939

"TRONICA TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA KRS: 0000019305 NIP: 9511946154 REGON: 016143939
Numer NIP: 9511946154
Numer REGON: 016143939
Numer KRS: 0000019305
Nazwa: "TRONICA TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 224 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-18
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Słoneczna 116 A/---
Kod pocztowy: 05-500
Miasto: Piaseczno
Gmina: Piaseczno
Powiat: piaseczyński
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Klasyfikacja SIC

  • 57190200 Artykuły oświetleniowe, lampy oraz dodatki

Klasyfikacja EKD

  • 52442 Sprzedaż detaliczna sprzętu oświetleniowego