TRANSCOMBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Ostróda)

KRS: 0000290093

NIP: 7412051708

REGON: 280244080

TRANSCOMBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000290093 NIP: 7412051708 REGON: 280244080
Numer NIP: 7412051708
Numer REGON: 280244080
Numer KRS: 0000290093
Nazwa: TRANSCOMBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-05
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Paderewskiego 5
Kod pocztowy: 14-100
Miasto: Ostróda
Gmina: Ostróda
Powiat: ostródzki
Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 60.22.Z Działalność taksówek osobowych
  • 60.23.Z Transport lądowy pasażerski, pozostały
  • 63.11.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
  • 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
  • 64.12.A Działalność kurierska
  • 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych
  • 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego

Klasyfikacja SIC

  • 42130000 Transport samochodowy z wyjątkiem transportu lokalnego