"TRANS-ROL CIGACICE" SP Z O O (Cigacice)

KRS: 0000003397

NIP: 8960001853

REGON: 001383078

"TRANS-ROL CIGACICE" SP Z O O KRS: 0000003397 NIP: 8960001853 REGON: 001383078
Numer NIP: 8960001853
Numer REGON: 001383078
Numer KRS: 0000003397
Nazwa: "TRANS-ROL CIGACICE" SP Z O O
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-19
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2008-04-07
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2008-04-27
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Portowa 1
Kod pocztowy: 66-131
Miasto: Cigacice
Gmina: Sulechów
Powiat: zielonogórski
Województwo: LUBUSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 44910100 Usługi załadunków i rozładunków morskich
  • 47310101 Pośrednicy, spedycyjni
  • 47890000 Usługi transportowe, niesklasyfikowane
  • 47899900 Usługi transportowe, nie sklasyfikowane