TOWARZYSTWO FINANSOWO INWESTYCYJNE SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000002296

NIP: 7122366958

REGON: 430941304

TOWARZYSTWO FINANSOWO INWESTYCYJNE SP Z O O KRS: 0000002296 NIP: 7122366958 REGON: 430941304
Numer NIP: 7122366958
Numer REGON: 430941304
Numer KRS: 0000002296
Nazwa: TOWARZYSTWO FINANSOWO INWESTYCYJNE SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI JEST ORGANEM WYKONAWCZYM SPÓŁKI KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI,REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W SĄDZIE I POZA SĄDEM. ZARZĄD SKŁADA SIĘ OD 1 DO 3 OSÓB. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 10.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-01
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2008-11-13
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Pilichowicka 27
Kod pocztowy: 02-175
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 6512 Pozostałe pośrednictwo walutowe
  • 652 Pozostałe pośrednictwo finansowe
  • 6521 Pożyczki finansowe