TOWARZYSTWO FINANSOWE ECHO LEASING SP Z O O ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ (Olsztyn)

KRS: 0000012072

NIP: 7391023700

REGON: 510327812

TOWARZYSTWO FINANSOWE ECHO LEASING SP Z O O ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ KRS: 0000012072 NIP: 7391023700 REGON: 510327812
Numer NIP: 7391023700
Numer REGON: 510327812
Numer KRS: 0000012072
Nazwa: TOWARZYSTWO FINANSOWE ECHO LEASING SP Z O O ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
Sposób reprezentacji podmiotu: JEDNOOSOBOWY
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-31
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2011-02-04
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2011-02-17
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: VU-100/00
Data wydania aktu prawnego: 2001-01-22
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2010-12-28
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIEM Z DNIA 28.12.2010 R., V U- 100/00 -SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE STWIERDZIŁ UKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Pstrowskiego 31
Kod pocztowy: 10-602
Miasto: Olsztyn
Gmina: Olsztyn
Powiat: Olsztyn
Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 73229900 Usługi ugodowe i pobierania należności