"TOPOS" PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI GRUNTAMI SP Z O O (Olsztyn)

KRS: 0000018862

NIP: 7390100120

REGON: 008108688

"TOPOS" PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI GRUNTAMI SP Z O O KRS: 0000018862 NIP: 7390100120 REGON: 008108688
Numer NIP: 7390100120
Numer REGON: 008108688
Numer KRS: 0000018862
Nazwa: "TOPOS" PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI GRUNTAMI SP Z O O
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-31
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-02-09
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-02-24
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Dąbrowszczaków 2
Kod pocztowy: 10-539
Miasto: Olsztyn
Gmina: Olsztyn
Powiat: Olsztyn
Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Strona www: www.topoz.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja EKD

  • 7421 Projektowanie urbanistyczne i budowlane, nadzór autorski i inwestorski, architektura krajobrazowa
  • 74233 Działalność geodezyjno-kartograficzna, sporządzanie map itp. działalność związana z pomiarami ziemi