TOP CAR SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000024195

NIP: 5220003865

REGON: 001389974

TOP CAR SP Z O O KRS: 0000024195 NIP: 5220003865 REGON: 001389974
Numer NIP: 5220003865
Numer REGON: 001389974
Numer KRS: 0000024195
Nazwa: TOP CAR SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-29
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2010-04-27
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2010-05-13
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: XVII U 457/01
Data wydania aktu prawnego: 2001-07-20
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2009-12-01
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA M.ST. WARSZAWY X WYDZIAŁ GOSPODARCZY Z DNIA 01.12.2009 SYGN. AKT X U 19/06

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Erazma Ciołka 8
Kod pocztowy: 01-402
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.topcar.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 5022 Naprawy i konserwacja pojazdów
  • 5031 Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych