TONSMEIER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Ruda Śląska)

KRS: 0000018944

NIP: 7962416931

REGON: 672031224

TONSMEIER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000018944 NIP: 7962416931 REGON: 672031224
Numer NIP: 7962416931
Numer REGON: 672031224
Numer KRS: 0000018944
Nazwa: TONSMEIER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: JEŻELI POWOŁANY ZOSTANIE TYLKO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, WZGLĘDNIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. WSPÓLNICY MOGĄ JEDNAK WYRAZIĆ ZGODĘ NA SAMODZIELNE REPREZENTOWANIE PRZEZ JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 450 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-11
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Kokotek 33
Kod pocztowy: 41-700
Miasto: Ruda Śląska
Gmina: Ruda Śląska
Powiat: Ruda Śląska
Województwo: ŚLĄSKIE
Strona www: www.toensmeier.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych
 • 37.00.Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 39.00.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
 • 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 69.10.Z Działalność prawnicza
 • 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

Klasyfikacja SIC

 • 62820000 Doradztwo inwestycyjne
 • 87480000 Doradztwo gospodarcze, niesklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

 • 721 Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
 • 7414 Doradztwo w zakresie działalność związanej z prowadzeniem interesów i zarządzaniem