"TNT EXPRESS WORLDWIDE /POLAND/" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000017387

NIP: 1180029298

REGON: 011026666

"TNT EXPRESS WORLDWIDE /POLAND/" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000017387 NIP: 1180029298 REGON: 011026666
Numer NIP: 1180029298
Numer REGON: 011026666
Numer KRS: 0000017387
Nazwa: "TNT EXPRESS WORLDWIDE /POLAND/" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, PREZES SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 500 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-05
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wirażowa 35
Kod pocztowy: 02-158
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.tnt.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów
 • 51.21.Z Transport lotniczy towarów
 • 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych
 • 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Klasyfikacja SIC

 • 45139900 Powietrzne usługi kurierskie, nie sklasyfikowane
 • 47310200 Agenci przewozowi
 • 47899900 Usługi transportowe, nie sklasyfikowane
 • 73891601 Usługi kurierskie lub posłańców

Klasyfikacja EKD

 • 6221 Lotniczy transport pasażerów lub ładunków nie objęty rozkładem lotów