TEX-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Przemyśl)

KRS: 0000022633

NIP: 9451930415

REGON: 357409706

TEX-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000022633 NIP: 9451930415 REGON: 357409706
Numer NIP: 9451930415
Numer REGON: 357409706
Numer KRS: 0000022633
Nazwa: TEX-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNO-DO TRZYOSOBOWY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU , PROKURENT LUB PEŁNOMOCNIK SPÓŁKI SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 120 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-09-06
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: V GU 5/07
Data wydania aktu prawnego: 2007-12-13
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA
Nazwa organu wydającego akt prawny: SĄD REJONOWY W PRZEMYŚLU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Bohaterów Getta 27
Kod pocztowy: 37-700
Miasto: Przemyśl
Gmina: Przemyśl
Powiat: Przemyśl
Województwo: PODKARPACKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 37.00.Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 74241 Usługi inżynieryjne i techniczne, projektowanie technologiczne dla przemysłu
  • 744 Reklama