"TERMO-CHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000000285)

KRS: 0000000285

NIP: 7262351388

REGON: 472359043

"TERMO-CHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000000285 NIP: 7262351388 REGON: 472359043
Numer NIP: 7262351388
Numer REGON: 472359043
Numer KRS: 0000000285
Nazwa: "TERMO-CHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: O ILE ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY: PREZES, WICEPREZES I PROKURENT REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 204 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-02-02
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: --- 35/---
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 50310100 Materiały budowlane, do wykończeń zewnętrznych
  • 50310200 Materiały budowlane do wkończeń wewnętrznych
  • 50390000 Materiały budowlane, niesklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

  • 5153 Sprzedaż hurtowa drewna i materiałów budowlanych
  • 51532 Sprzedaż hurtowa niedrewnianych materiałów budowlanych