TELEWIZJA WISŁA SP Z O O (KRS: 0000022844)

KRS: 0000022844

NIP: 6770083114

REGON: 350644315

TELEWIZJA WISŁA SP Z O O KRS: 0000022844 NIP: 6770083114 REGON: 350644315
Numer NIP: 6770083114
Numer REGON: 350644315
Numer KRS: 0000022844
Nazwa: TELEWIZJA WISŁA SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE ALBO PREZESA ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU , ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ,ALBO PREZESA ZARZĄDU Z PROKURENTEM , ALBO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM , A PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBO
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-05
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2005-09-28
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2005-10-11
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Pułkownika Dąbka 2
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja EKD

  • 922 Działalność radiowa i telewizyjna