TELE. COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Wrocław)

KRS: 0000006592

NIP: 8992375226

REGON: 932257068

TELE. COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000006592 NIP: 8992375226 REGON: 932257068
Numer NIP: 8992375226
Numer REGON: 932257068
Numer KRS: 0000006592
Nazwa: TELE. COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 150 000.00
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-06
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Korfantego 34
Kod pocztowy: 53-021
Miasto: Wrocław
Gmina: Wrocław
Powiat: Wrocław
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Strona www: www.telecom.wroc.pl
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 17310305 Dostawca okablowania do urządzeń video, audio i komputerowych
  • 35790000 Maszyny biurowe, niesklasyfikowane
  • 50440000 Sprzęt biurowy
  • 50450000 Komputery, peryferia i oprogramowanie komputerowe
  • 50450100 Komputerowe urządzenia peryferyjne
  • 51129907 Artykuły zaopatrzenia biurowego
  • 73729901 Aplikacyjne programy komputerowe
  • 73740104 Biuro usług komputerowych

Klasyfikacja EKD

  • 52481 Sprzedaż detaliczna sprzętu biurowego, komputerów i oprogramowania