TECHNIKA OCZYSZCZANIA POWIETRZA TOP SYSTEM SP Z O O (Wrocław)

KRS: 0000009361

NIP: 8971001383

REGON: 930376739

TECHNIKA OCZYSZCZANIA POWIETRZA TOP SYSTEM SP Z O O KRS: 0000009361 NIP: 8971001383 REGON: 930376739
Numer NIP: 8971001383
Numer REGON: 930376739
Numer KRS: 0000009361
Nazwa: TECHNIKA OCZYSZCZANIA POWIETRZA TOP SYSTEM SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: 1) ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU. 2) PROKURA SAMOISTNA
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-27
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2011-01-11
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2011-02-08
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: VIII U 262/01
Data wydania aktu prawnego: 2002-08-01
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2010-04-27
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU (SYGN. AKT VIII U 262/01). WYKONANO OSTATECZNY PLAN PODZIAŁU FUNDUSZÓW MASY.

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Gnieźnieńska 10
Kod pocztowy: 53-633
Miasto: Wrocław
Gmina: Wrocław
Powiat: Wrocław
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Strona www: www.topsystem..com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 17110404 Kontahent systemów wentylacyjnych
  • 50750100 Urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne oraz części zapasowe
  • 50750109 Wentylatory, urządzenia ogrzewcze i wentylacyjne
  • 65190000 Wynajem nieruchomości, niesklasyfikowanych

Klasyfikacja EKD

  • 292474 Produkcja wentylatorów przemysłowych