TECHNICZNY DOM HANDLOWY ELMET SP Z O O (Szczecin)

KRS: 0000014837

NIP: 8520600443

REGON: 810513020

TECHNICZNY DOM HANDLOWY ELMET SP Z O O KRS: 0000014837 NIP: 8520600443 REGON: 810513020
Numer NIP: 8520600443
Numer REGON: 810513020
Numer KRS: 0000014837
Nazwa: TECHNICZNY DOM HANDLOWY ELMET SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO W ZAKRESIE ZWYKŁEGO ZARZĄDU BEZ OGRANICZEŃ. CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO W ZAKRESIE ZWYKŁEGO ZARZĄDU DO KWOTY PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH. W SPRAWACH WYKRACZAJACYCH POZA ZA
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-01
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2004-06-04
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2004-06-29
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Gdańska 7
Kod pocztowy: 70-660
Miasto: Szczecin
Gmina: Szczecin
Powiat: Szczecin
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street