TECH-PRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Wejherowo)

KRS: 0000289767

NIP: 5882249016

REGON: 220502346

TECH-PRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000289767 NIP: 5882249016 REGON: 220502346
Numer NIP: 5882249016
Numer REGON: 220502346
Numer KRS: 0000289767
Nazwa: TECH-PRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-02
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Tartaczna 8
Kod pocztowy: 84-200
Miasto: Wejherowo
Gmina: Wejherowo
Powiat: wejherowski
Województwo: POMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych
  • 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych
  • 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń

Klasyfikacja SIC

  • 16230100 Budowa rurociągów naftowych i gazowych oraz stacji sprężania gazu ziemnego