TARGETMEDIA POLSKA SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000287659

NIP: 1251463614

REGON: 141083689

TARGETMEDIA POLSKA SP Z O O KRS: 0000287659 NIP: 1251463614 REGON: 141083689
Numer NIP: 1251463614
Numer REGON: 141083689
Numer KRS: 0000287659
Nazwa: TARGETMEDIA POLSKA SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, TO JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, TO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-09-03
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2011-03-07
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2011-06-21
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Bonifraterska 17
Kod pocztowy: 00-203
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 21.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
 • 21.22.Z Produkcja papierowych artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
 • 21.23.Z Produkcja papierowych artykułów piśmiennych
 • 21.25.Z Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
 • 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
 • 22.24.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku
 • 22.25.Z Działalność graficzna pomocnicza
 • 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
 • 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 74.40.Z Reklama

Klasyfikacja SIC

 • 26530000 Pudełka z tektury litej i falistej