TALLBRO POLSKA SP Z O O (Gdańsk)

KRS: 0000011047

NIP: 5832031657

REGON: 191210108

TALLBRO POLSKA SP Z O O KRS: 0000011047 NIP: 5832031657 REGON: 191210108
Numer NIP: 5832031657
Numer REGON: 191210108
Numer KRS: 0000011047
Nazwa: TALLBRO POLSKA SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-09
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2006-09-20
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2006-10-07
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: V U 33/02
Data wydania aktu prawnego: 2002-07-17
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2006-05-31
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W PILE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY Z DNIA 31.05.2006R. STWIERDZAJĄCE ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO.

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wąsowicza 4
Kod pocztowy: 80-318
Miasto: Gdańsk
Gmina: Gdańsk
Powiat: Gdańsk
Województwo: POMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 13890100 Usługi budowlane, naprawcze i demontażowe
  • 34290000 Drobne wyroby metalowe, niesklasyfikowane
  • 34990000 Wyroby metalowe, niesklasyfikowane
  • 65190000 Wynajem nieruchomości, niesklasyfikowanych
  • 73890000 Usługi gospodarcze, niesklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

  • 45211 Roboty ogólnobudowlane
  • 701 Obsługa nieruchomości dzierżawionych lub stanowiących własność osobistą