TADEO TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000015606

NIP: 5242394560

REGON: 010334029

TADEO TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000015606 NIP: 5242394560 REGON: 010334029
Numer NIP: 5242394560
Numer REGON: 010334029
Numer KRS: 0000015606
Nazwa: TADEO TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 80 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-30
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Mechaników 12 B/---
Kod pocztowy: 03-684
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.tadeo.com.plWWW.TADEO.COM.PL
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
 • 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
 • 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych
 • 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 32.40.Z Produkcja gier i zabawek
 • 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Klasyfikacja SIC

 • 50490000 Urządzenia specjalistyczne, niesklasyfikowane