"SZKUNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Władysławowo)

KRS: 0000289941

NIP: 5870200518

REGON: 000144414

"SZKUNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000289941 NIP: 5870200518 REGON: 000144414
Numer NIP: 5870200518
Numer REGON: 000144414
Numer KRS: 0000289941
Nazwa: "SZKUNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 33 000 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-04
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Portowa 22
Kod pocztowy: 84-120
Miasto: Władysławowo
Gmina: Władysławowo
Powiat: pucki
Województwo: POMORSKIE
Strona www: www.szkuner.plWWW.SZKUNER.PL
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 03.11.Z Rybołówstwo w wodach morskich
 • 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
 • 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
 • 13.94.Z Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
 • 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
 • 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
 • 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
 • 25.92.Z Produkcja opakowań z metali
 • 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
 • 25.94.Z Produkcja złączy i śrub
 • 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 30.11.Z Produkcja statków i konstrukcji pływających
 • 30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
 • 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
 • 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi
 • 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
 • 35.14.Z Handel energią elektryczną
 • 36.00.Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
 • 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
 • 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
 • 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów
 • 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Klasyfikacja SIC

 • 09120000 Połów ryb
 • 28330404 Tran rybi, oczyszczony lub stężony, dla celów medycznych

Klasyfikacja EKD

 • 05011 Rybołówstwo w wodach śródlądowych
 • 05012 Rybołówstwo w wodach morskich
 • 050132 Polowanie na zwierzęta wodne
 • 152 Przetwarzanie i konserwowanie ryb i produktów rybołówstwa
 • 501 Sprzedaż hurtowa, detaliczna i komisowa pojazdów mechanicznych nowych i używanych