SYSTEM TRANSPORT LOGISTIC POLAND SP Z O O (Poznań)

KRS: 0000289409

NIP: 7822408311

REGON: 300679229

SYSTEM TRANSPORT LOGISTIC POLAND SP Z O O KRS: 0000289409 NIP: 7822408311 REGON: 300679229
Numer NIP: 7822408311
Numer REGON: 300679229
Numer KRS: 0000289409
Nazwa: SYSTEM TRANSPORT LOGISTIC POLAND SP Z O O
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-09-26
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2010-03-12
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2010-04-01
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Bystra 7
Kod pocztowy: 61-366
Miasto: Poznań
Gmina: Poznań
Powiat: Poznań
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 42140000 Lokalny transport samochodowy z magazynowaniem
  • 42250000 Składowanie i magazynowanie

Klasyfikacja EKD

  • 602 Pozostały transport lądowy