SYSTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Opole)

KRS: 0000008597

NIP: 9560002677

REGON: 008081311

SYSTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000008597 NIP: 9560002677 REGON: 008081311
Numer NIP: 9560002677
Numer REGON: 008081311
Numer KRS: 0000008597
Nazwa: SYSTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI REPREZENTOWANY JEST JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 25 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-04
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Krapkowicka 17
Kod pocztowy: 45-760
Miasto: Opole
Gmina: Opole
Powiat: Opole
Województwo: OPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja EKD

  • 322 Produkcja nadajników telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii
  • 4521 Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
  • 452133 Budowa rurociągów przesyłowych i miejskiej sieci rurociągowej
  • 4534 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
  • 642 Telekomunikacja