SWIIFT AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000287748

NIP: 5252406112

REGON: 141040310

SWIIFT AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000287748 NIP: 5252406112 REGON: 141040310
Numer NIP: 5252406112
Numer REGON: 141040310
Numer KRS: 0000287748
Nazwa: SWIIFT AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-09-04
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Pelplińska 21/---
Kod pocztowy: 01-683
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.swiift.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 32.40.Z Produkcja gier i zabawek
 • 36.63.Z Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
 • 60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi
 • 63.40.C Działalność pozostałych transportowych agencji wodnych
 • 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • 72.30.Z Przetwarzanie danych
 • 72.40.Z Działalność związana z bazami danych
 • 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.40.Z Reklama
 • 74.81.Z Działalność fotograficzna
 • 74.86.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
 • 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw
 • 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
 • 92.11.Z Produkcja filmów i nagrań wideo
 • 92.20.Z Działalność radiowa i telewizyjna
 • 92.34.Z Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Klasyfikacja SIC